• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

CONTACT EN COMMUNICATIE

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders en communiceren daarom pro-actief en transparant.

Informatie over uw kind, de groep en de school gebeurt in gesprekken, via e-mail, brieven, brochures en de website.

Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u de schoolgids met alle algemene informatie. De jaarkalender staat ook op onze website. Hierin staan de activiteiten die gepland zijn voor het komende schooljaar. Verder verschijnt er minimaal één keer per maand een nieuwsbrief waarin staat wat er de komende maand gaat gebeuren. Soms verschijnen er extra nieuwsbrieven over specifieke (actuele) onderwerpen.

Tijdens klassenavonden en algemene ouderavonden krijgt u informatie over belangrijke zaken, zoals veranderingen of vernieuwingen van methodes, in manieren van lesgeven of opvoedkundige zaken.

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport. Eind januari/begin februari en eind juni. Deze worden gevolgd door tien-minutengesprekken. Vanaf groep 6 worden de kinderen uitgenodigd bij het gesprek in juni aanwezig te zijn. In november en april zijn er extra mogelijkheden tot een tien-minutengesprek.

Heeft u de behoefte om op andere momenten met ons te spreken dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de betreffende leerkracht.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl