• Sint Martinus Makkum
  • waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Sint Martinus Makkum

waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

OUDERPARTICIPATIE

Een goede wisselwerking tussen ouders en leerkrachten is voor een goede ontwikkeling van het kind van groot belang. Als ouders en leerkrachten duidelijk en consequent zijn ten aanzien van het kind, voelt een kind zich veilig en dan presteert het op zijn best.
Leerkrachten die zich gesteund weten door de ouders, werken plezieriger met het kind.
In gesprekken met ouders en leerkrachten, in gesprekken met ouders en directie en tijdens klassenavonden en algemene ouderavonden stellen we de inbreng en mening van de ouders erg op prijs. Deze hebben we nodig om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Ook zijn er ouders lid van de schooladviescommissie (S.A.C.), de medezeggenschapsraad (M.R.) en de ouderraad (O.R.).
De M.R., de S.A.C., de O.R., ouders en leerkrachten en directie zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school.

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3 , 8754 BP Makkum      t 0515 - 23 24 24     directie@martinusmakkum.nl