• Waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Welkom

Hartelijk welkom op de website van onze school. De informatie op deze site geeft u een compleet beeld van het onderwijs op de school. De Sint Martinusschool is een rooms-katholieke Daltonschool verscholen in het centrum van Makkum.

Rekening houdend met de ontwikkelingsverschillen, proberen we de individuele en sociale mogelijkheden van kinderen te stimuleren en te begeleiden, zodat zij beter toegerust zijn om een zinvolle plaats in de maatschappij te verwerven en aan de complexe moderne samenleving kunnen deelnemen.

We doen dit vanuit de normen en waarden welke ons door onze katholieke identiteit worden meegegeven.

Bent u op zoek naar een goede school voor uw zoon of dochter en wilt u na het bezoeken van de website nog meer weten? Neem dan gerust contact op met de school voor het maken van een afspraak. 


U bent van harte welkom!


Wij wensen u veel leesplezier,

Het team van de Sint Martinusschool

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3, 8754 BP Makkum     t 0515 - 23 24 24      directie@martinusmakkum.nl